Скоро клиент се обърна към нас за съдействие, т.к. жилищната сграда, в която живее, негов съсед при влизане в подземния гараж, бе повредил паркинг бариерата и част от фасадната облицовка на сградата. Стойността на щетата бе за няколко хиляди лева. Преди да се обърнат към нас, щетата бе прераснала в междусъседско пререкание, докато не обяснихме че за щетите, нанесени при това събитие, може да се претендира пред застрахователя на виновното МПС за обезщетение.

Ние успешно регистрирахме претенцията. Бе извършен оглед от страна на вещо лице, назначено от застрахователната компания и етажната собственост очаква изплащане на обезщетението.

Call Now Button